Młodzież nie zawsze ma chęci do poznawania skomplikowanych zagadnień omawianych w szkołach. Uczniowie na co dzień korzystają z Internetu, gdzie treść jest zazwyczaj uzupełniona atrakcyjnymi ilustracjami lub materiałami audiowizualnymi. Część tych doświadczeń można przenieść na grunt szkoły, trzeba tylko zadbać o prowadzenie lekcji wzbudzających zainteresowanie uczniów. Pomocny w tym będzie odpowiednio dobrany podręcznik, taki jak “Biologia na czasie 1“. Jest to produkt znanego i cenionego wydawnictwa Nowa Era.

Stosowanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych

Autorkami książki “biologia na czasie 1 (sprawdź cenę i zamów!)” są dwie osoby: Anna Helmin i Jolanta Holeczek. Skupiły się one na tym, aby wiadomości były prezentowane w nowoczesny sposób, zbliżony do popularnych serwisów internetowych lub czasopism. Tekst jest podzielony na mniejsze fragmenty, które na każdej stronie są ilustrowane za pomocą zdjęć, rysunków lub diagramów. Wiele zagadnień może stanowić oddzielne tematy zajęć w szkole, co ułatwia planowanie lekcji przez nauczyciela. 

Ćwiczenia i różne metody ugruntowania wiedzy

Podręcznik “Biologia na czasie 1” pozwala doskonalić umiejętności w zakresie planowania i obserwacji doświadczeń biologicznych. Poprawność przeprowadzanych czynności młodzież może weryfikować za pomocą ćwiczeń podsumowujących wiedzę. Na końcu każdego działu autorki zbierają najważniejsze wiadomości i przedstawiają je w skondensowanej formie. Przyspiesza to naukę i powoduje, że poznawanie kolejnych pojęć może być powiązane z powtarzaniem materiału ze szkoły podstawowej. 

Wiedza teoretyczna i praktyczne wykorzystanie

W treści książki można znaleźć także nawiązania do codziennego życia. W związku z tym młodzież może przekonać się, jakie praktyczne zastosowanie mają informacje teoretyczne prezentowane na zajęciach w szkole. Może być to inspiracja do samodzielnego rozszerzania wiadomości oraz dyskusji prowadzonych w gronie przyjaciół lub wśród najbliższych. Nowoczesna forma nauki pozwala mieć nadzieję, że wśród uczniów znajdą się osoby wiążącą swoją przyszłość z naukami przyrodniczymi.